Še dober mesec dni nas loči do #LoveHR Summita, najpomembnejšega dogodka za kadrovike, ki se bo 11. in 12. aprila odvijal v Portorožu. Drugič zapored bo z nami tudi Mark Emdin, izkušen soach za ekipe, ki se osredotoča predvsem na povečanje učinkovitosti dela. Kot uvod v njegovo predavanje na kongresu preberite, kaj je o gradnji učinkovitih ekip povedal v pogovoru s Petrom Ribaričem, odgovornim urednikom HR&M revije ter direktorjem Planeta GV, ki kongres organizira.

Učinkovita ekipa je tista, ki ne le uspešno opravlja naloge in prispeva k uspehu organizacije, ampak se tudi nenehno prilagaja spremembam in poskrbi za zadovoljstvo svojih članov, je uvodoma povedal Mark Emdin. Raziskave Ruth Wagman in Richarda Hackmana o stotinah ekip so razkrile tri ključne elemente, ki definirajo učinkovito ekipo:

Razvoj vodstvenih sposobnosti z mislijo na ekipo

Poudarek na razvoju vodstvenih sposobnosti se pogosto osredotoča na vodjo kot posameznika, pri čemer se ne upošteva dovolj, kako vodje prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti svojih ekip, opozarja Emdin. Pravi premik v razmišljanju se po njegovem mnenju zgodi, ko razvoj vodstvenih sposobnosti postane orodje za razvoj in podporo ekipam, ne le posameznikom. To zahteva fokus na ustvarjanju, vzdrževanju visoko učinkovitih ekip in osredotočenost na funkcijo vodenja kot na položaj. Učinkoviti vodje postavljajo ekipo na prvo mesto, kar vodi do boljših organizacijskih rezultatov in napredka v karieri, pojasnjuje.

Pogovor z Markom Emdinom si lahko ogledate in poslušate na povezavi.

V Sloveniji se vodje pogosto izbirajo na podlagi njihove funkcionalne odličnosti in ambicije, kar pomeni, da so izjemni v svojih specifičnih poslovnih funkcijah. Ključni izziv za te nastajajoče vodje je, kako preseči svoje strokovno znanje in postati učinkoviti vodje, ki ne upravljajo le z ljudmi in procesi, ampak tudi spodbujajo sodelovanje in inovacije v ekipi. Ta premik zahteva samorefleksijo in razmislek o tem, kakšen tip vodje želi posameznik biti in kakšen tip vodje organizacija potrebuje, svetuje Emdin.

Kadrovska služba ima pri tem pomembno vlogo pri podpiranju tega razvojnega procesa skozi coaching in raziskovalne pogovore, kjer vodje razmišljajo o svojih motivacijah in ciljih. Kljub temu je možno biti hkrati učinkovit vodja in odličen funkcionalni specialist, poudarja Emdin, še posebej v manjših podjetjih ali specifičnih industrijskih sektorjih. V večjih organizacijah in na višjih položajih pa je lahko bolj zahtevno ohraniti tehnično strokovnost ob sočasnem spodbujanju drugih, da prevzamejo vodilne vloge.

Učinkovito voditeljstko: kaj in kako 

Učinkovito voditeljstvo vključuje jasnost glede ciljev ("kaj") in dajanje prostora ekipi, da sama določi "kako" najbolje doseči te cilje. To krepi avtonomijo in motivacijo znotraj ekip. Po drugi strani pa lahko vodje, ki preveč kontrolirajo ali ne dajo jasne smeri, ustvarijo demotivirajoče ali kaotično delovno okolje. Pravi izziv za vodje je torej najti ravnotežje med dajanjem smernic in pooblaščanjem ekip, da izkoristijo svoje znanje in veščine za doseganje skupnih ciljev.

Ključ do učinkovitega dela in hitrega napredka pa ni nenehna zaposlenost, ampak sposobnost upočasnitve, da bi omogočili usklajevanje ekip, pravi Emdin. To vključuje jasnost glede skupnega namena, procesov, strategije odločanja, vključevanja drugih in obravnavanja konfliktov. Vzeti si čas za usklajevanje omogoča ekipam, da se nato premikajo hitreje in učinkoviteje. Pogovori, ki spodbujajo usklajevanje in razumevanje, krepijo vključenost in prispevajo k večji zavezanosti.

Kakšen je vpliv Covida na učinkovitost ekip

S pojavom COVID-19 je hibridno delovno okolje postalo osrednji način dela za vsaj eno tretjino populacije v zahodnih družbah. Kljub spremembam v okolju ostajajo elementi visoko uspešne ekipe enaki, bodisi v osebnem, hibridnem ali virtualnem okolju. To vključuje jasnost namena, medsebojno odvisnost v delu, jasnost o tem, kako delamo skupaj, norme deljenja informacij in medsebojno podporo, je pojasnil Emdin. 

Preberite tudi intervju z Markom Emdinom.

Voditeljstvo in uspeh ekip v sodobnem delovnem okolju sta tesno povezana z učinkovitostjo sodelovanja, ki presega zgolj izpolnjevanje nalog. Sodelovalno voditeljstvo poudarja pomen skupnega dela, deljenja virov in zavezanosti k skupnemu namenu za doseganje boljših rezultatov. Poleg tega vključuje prispevanje k rasti in razvoju drugih članov ekipe, s ciljem, da vsi postanejo boljši voditelji in boljše osebnosti.

Emdin je pri tem izpostavil, da se uspeh ekip gradi na treh glavnih stebrih: medsebojno razumevanje, napredovanje k doseganju želenih rezultatov in usklajenost glede smeri in namena. Ključnega pomena je ustvarjanje okolja, ki spodbuja psihološko varnost, jasno komuniciranje ciljev in pričakovanj ter vzpostavitev procesov, ki omogočajo sodelovanje in usklajenost.

Kaj lahko pričakujete od predavanja na #loveHR Summitu

Njegovo predavanje na #LoveHR Summitu bo raziskovalo, kako lahko vodje ustvarijo kulture, ki podpirajo te ključne elemente, in kako lahko HR strokovnjaki pomagajo vodjem usmerjati svoje ekipe k večji učinkovitosti. Poseben poudarek bo na pomenu razumevanja in oblikovanja ekip, ki ne le opravljajo delo, ampak tudi prispevajo k strateškim spremembam in dolgoročni uspešnosti organizacije.

Mark Emdin bo udeležence spodbudil k razmisleku o svojih lastnih ekipah in kako lahko izboljšajo njihovo učinkovitost, s posebnim poudarkom na jasnosti skupnega namena in usklajenosti ciljev. “Namen je spodbuditi radovednost in željo po raziskovanju in izboljšanju sodelovanja znotraj ekip, ter opozoriti na vlogo HR kot ključnega dejavnika pri podpiranju te transformacije,” je še Emdin povabil na svoje predavanje v okviru #LoveHR Summita. 

Prisluhnite tudi drugim pogovorom z osrednjimi govorci #loveHR Summita: Lazarjem Džamićem, Emmanuelle Leon in Rishadom Ahmedom.