Mark Emdin, strokovnjak za timsko dinamiko in vodenje, je na #loveHR Summitu predstavil svoje poglede na gradnjo učinkovitih ekip. S svojim govorom je osvetlil ključne elemente, ki so potrebni za ustvarjanje močnih, povezanih in uspešnih delovnih skupin. Emdin je poudaril, da ni dovolj samo zbirati posameznike skupaj; pravi izziv je v pravilnem oblikovanju, lansiranju in vzdrževanju ekip.

Mark Emdin Foto: Daniel Škerjanc

Ključne komponente učinkovite ekipe

Mark Emdin je izpostavil tri temeljne komponente, ki so nujne za oblikovanje uspešne ekipe:

  1. Prava ekipa: Najprej je pomembno razlikovanje med skupino in ekipo. Emdin opozarja, da mora prava ekipa imeti jasno opredeljene vloge, stabilnost in prepoznavanje medsebojne odvisnosti med člani. Interakcija in povezanost članov sta ključni za njihovo uspešnost.
  2. Privlačen cilj ekipe: Cilj ekipe mora biti jasen, motivacijski in mora imeti pomemben vpliv na organizacijo ali njene stranke. Ta cilj mora preseči posamezne cilje in biti usklajen z edinstvenimi nalogami, ki jih lahko ekipa kot celota najbolje izvede.
  3. Pravi ljudje: Izbor pravih ljudi je temeljnega pomena. Pri tem je potrebno upoštevati raznolikost veščin, kompetenc in osebnosti. Emdin poudarja, da morajo biti člani ekipe izbrani tako, da se njihove sposobnosti medsebojno dopolnjujejo.

Gradnja učinkovitih ekip: pomen vodenja in usposabljanja

Emdin je posebej poudaril vlogo vodij pri oblikovanju učinkovitih ekip. Učinkoviti vodje ne le, da ustvarjajo pogoje za uspeh svojih ekip, temveč uspeh merijo skozi uspešnost ekip, ki jih vodijo. Nasprotuje tradicionalnemu vzponu na karierni lestvici, ki temelji predvsem na značilnostih, kot so samopromocija in karizma. Namesto tega zagovarja model, kjer je uspeh vodje neposredno povezan z uspešnostjo njegove ekipe.

Nekaj ključnih točk iz predavanja Marka Emdina

Pomembnost 'praznega prostora' med 'škatlami': Emdin je izpostavil, da kadroviki pogosto pozabljajo na 'prazen prostor' med strukturami in položaji znotraj organizacij ('škatle' na organizacijskih diagramih), kar je pravzaprav prostor, kjer se ustvarja ali uničuje vrednost. Poudaril je, da pravi potencial za izboljšanje organizacijske učinkovitosti in inovativnosti leži v izkoriščanju teh medprostorskih interakcij.

Razlikovanje med skupinami in ekipami: Emdin je navedel, da morajo kadroviki razumeti razliko med skupinami in ekipami. Skupine so osnovni sestav organizacij, medtem ko ekipe predstavljajo skupine z jasno definiranimi cilji, medsebojno odvisnostjo in visoko stopnjo koordinacije. To razumevanje je ključno za oblikovanje struktur, ki spodbujajo pravo sodelovanje in ne samo skupno prisotnost.

Vloga vodij pri oblikovanju ekip: Poudaril je, da učinkoviti vodje ne le sestavljajo ekipe, ampak aktivno oblikujejo pogoje za njihov uspeh. To vključuje določanje ciljev, ki so jasni, izzivalni in pomembni za organizacijo. Emdin je kritiziral prakse, kjer vodje predpostavljajo, da se bo ekipna kohezija in uspešnost zgodila spontano, brez strukturiranega vodenja in podpore.

Razvoj in usposabljanje vodij: Izpostavil je pomanjkljivosti v obstoječih programih za razvoj vodstvenih kadrov, ki pogosto ne naslavljajo ključnih veščin za gradnjo in vzdrževanje učinkovitih ekip. Kadrovike je spodbudil, naj preverijo, ali njihovi programi razvijajo "učinkovite vodje", ki znajo svoje uspehe meriti skozi uspeh ekip, ki jih vodijo, in ne skozi individualne dosežke.

Interdependenca in mikro-kulture znotraj ekip: Razpravljal je o pomenu razumevanja, kdaj je ekipa resnično ekipa – ko delo zahteva tesno medsebojno odvisnost. V povezavi s tem je poudaril, kako mikro-kulture znotraj posameznih ekip vplivajo na splošno organizacijsko kulturo in kako je spodbujanje psihološke varnosti in inkluzivnosti na ravni ekip ključno za splošno zdravje organizacije.

Sklepne misli: uspešne ekipe ne nastanejo naključno

Med predavanjem je Emdin delil več anekdot, ki ponazarjajo pogoste napake pri gradnji ekip. Ena izmed takšnih je bila zgodba o vodji, ki je člane svoje ekipe obvestil o njihovi vlogi preko elektronske pošte, kar kaže na pomanjkanje pristnega angažiranja in razumevanja timske dinamike.

Mark Emdin nas je opomnil, da uspešne ekipe ne nastanejo naključno ali samo z združevanjem posameznikov. Zahtevajo skrbno načrtovanje, jasno vizijo in predanost vodenja. S svojim govorom je ponudil dragocene vpoglede v to, kako lahko organizacije izboljšajo svoje prakse vodenja in razvoja ekip, da bi resnično izkoristile potencial svojih ljudi.