Vsako leto podeljujemo priznanja HR&M projekt leta 2022 za najboljše kadrovske prakse. Finalisti se bodo predstavili na HR&M konferenci 24. in 25. novembra v Lipici, pred tem pa še na našem portalu.  Predstavljamo vam drugega finalista HR&M izbora leta 2022. Podjetje Outbrain je nadgradilo pretekli projekt in razvilo Data Science Summer Internship. Preberite več o njihovi dobri praksi!

Na kratko predstavite svoj HRM projekt.

Data Science Summer Internship (Poletno Pripravništvo Podatkovne Znanosti) se je razvil kot dodatek k večletno uspešnemu projektu naše poletne šole (Data Science Summer School). V letošnjem letu smo poleg prej omenjene poletne šole tudi premierno izpeljali poletno pripravništvo. Projekt ponuja mladim možnost spoznavanja in reševanja realnih problemov v hitro rastočem in spreminjajočem high-tech okolju. Pripravništvo je plačano in traja tri mesece.

V letošnji izvedbi smo gostili 4 študente, katere smo izbrali z že uveljavljenimi selekcijskimi postopki našega podjetja, kasneje pa so bili deležni enakega onboardinga in vključevanja v delovno okolje kot vsi naši novo zaposleni. Vsak študent je imel ves čas na voljo svojega mentorja, hkrati pa je bil aktivno vključen v naše ekipe, prisostvoval pri sestankih, skupnih odločitvah in team building-ih.

Na voljo jim je bila vsa naša infrastruktura, delo pa so opravljali na pravih, samostojnih projektih, ki so bili močno vezani na ekipno delo in tako tudi sami doprinesli dodano vrednost našemu poslovanju. Naši poletni pripravniki imajo s tem priložnost doseči napredek v znanju ter uporabiti svoje ideje v velikem obsegu in jih aplicirati neposredno in s takojšnjim učinkom na posel. Naši pripravniki uporabljajo najsodobnejša orodja ter vrhunske algoritme, dnevno zbirajo podatke in jih obdelajo z nam lastnim distribuiranim ogrodjem za učinkovito raziskovanje.

V čem je vaš projekt izviren?

Pripravništva so sicer poznana, vendar pa so le ta običajno obvezna, neplačana ali pa vezana na določene pogodbene obveznosti. Po drugi strani pa je naše poletno pripravništvo plačano in brez dodatnih pogodbenih (ali skritih) obveznosti. Prav tako, pa je eno redkih v širši regiji, ki ponuja delo na področju podatkovnih znanosti. Hkrati je ta projekt naš način vračanja družbi, saj je s svojo celostnostjo trajnostno naravnan. Projekt je družbno odgovoren, skrbi za razvoj kompetenc (na obeh straneh), povezuje in skrbi za prepoznavnost podjetja med mladimi talenti. Pripravnikom je bila pred začetkom pripravništva ponujena tudi možnost nadgraditve dela v magistrsko delo pod našim mentorstvom, kar so s pridom tudi izkoristili.

Kakšni so učinki projekta?

S sodelovanjem v projektu so naši zaposleni (mentorji) okrepili svoje kompetence na različnih področjih, kot so komunikacija, vodenje, sodelovanje, mentoriranje in organizacija. Vse to jim bo pomagalo pri prevzemanju odgovornejših vlog v prihodnosti. Projekt nas je tudi spodbudil v nadgradnjo in optimizacijo nekaterih naših notranjih procesov v ekipah in naš način uvajanja novo zaposlenih. S pripravniki smo izmenjali veliko znanja in izkušenj. Kot že omenjeno, smo sproti merili učinke projektov, ki so bili zelo vidni in uspešni.

Zaradi dobre izkušnje so vsi pripravniki izrazili željo po nadaljnjem delu v svetu podatkovnih znanosti, dva študenta pa sta se odločila za dodatno sodelovanje z nami v okviru magistrske naloge (Outbrain ima namreč bogato zgodovino mentorstva dodiplomskih in magistrskih nalog).

S projektom tako uspešno dosegamo cilje tudi na kadrovskih področjih, gradimo na prepoznavnosti podjetja in naše kulture, skrbimo za nasledstvo in povezujemo študentsko skupnost z delovnim okoljem. Pripravniki so postali ambasadorji našega dela. Pozitivne učinke tako čutita obe sodelujoči strani.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Vsako leto projekte izpopolnjujemo in stremimo k temu tudi v nadaljnje z nadgradnojo le-teh. Saj po vsaki izvedbi zberemo tudi povratne informacije ter z njimi v mislih nadaljujemo in nadgrajujemo že obstoječe projekte, kot tudi tiste ki šele nastajajo. V prihodnosti imamo namen razširiti projekte tudi na druge ekipe znotraj podjetja, seveda pa je cilj izpeljava le teh vsako vsako leto. Ideja, ki se nam poraja je namreč ta, da tudi več zaposlenih vpeljemo v pripravništvo na nivoju mentorstva in jim s tem damo možnost nadgradnje mehkih veščin in napredovanja. Tako skrbimo za nasledstvo.

Kaj so pridobili sodelavci, ki so se vključili v projekt?

S sodelovanjem v projektu lahko zaposleni prispevajo svoj delež k vračanju skupnosti, razvijajo dodatna znanja in kompetence,krepijo svoje veščine na področju mentorstva,predstavitve, komunikacije in organizacije za prevzemanje nalog v prihodnosti, hkrati pa se povezujejo z naslednjo generacijo razvijalcev in podatkovnih znanstvenikov. Ne smemo pa zanemariti niti povezovanja članov ekip, večje zavzetost in pripadnost zaposlenih. Zaposlenim pravzaprav omogoča, da prispevajo k družbeni odgovornosti, osebnemu in strokovnemu razvoju, prepoznavanju strokovnega znanja in strokovnosti ekipe, katere del so.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke?

Data Science Summer Internship je uresničilil naše želje in presegel naša pričakovanja. Vsi sodelujoči tako študentje kot mentorji so dali od sebe vse in še več, ter tako pripomogli k direktnemu pozitivnemu učinku na poslovanje podjetja.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Glede ne to da smo globalno podjetje je HR strukturiran na večih nivojih oz sektorji. Tako imamo People & Culture oddelek razdeljen na razvoj in izboraževanje, nagrajevanje, analitiko,  administracijo in rekrutment. V slovenskem delu za vse prej našteto skrbimo tri osebe. Naša naloga je zagotoviti, da poteka vse skladno s procesi, vsekakor pa naša vloga ni le operativna. V ospredju so vedno bolj izpostavljene  strateško usmerjene naloge in cilji. Lahko bi rekli, da gresta operativa in strategija z roko v roki, saj HR igra eno izmed ključnih vlog v strategiji podjetja in aplikaciji le te v vsakdanji delovnik.

Katere spremembe na področju modernega delovnega okolja (delo od kjerkoli, fleksibilne oblike dela, hibridni timi) ste uvedli v zadnjem obdobju?

Že pred pandemijo smo imeli možnost dela od doma, po dveh letih tako imenovanega “remote” dela pa smo uvedli hibriden način, kar za nas konkretno pomeni da smo v pisarnah prisotnih dvakrat na teden. Kdaj in kako je stvar dogovora znotraj ekip. S tem skrbimo za dobro ravnovesje med delom in prostim časom. Prav tako nam je pomembno tako fizično kot mentalno zdravje zaposlenih. V ta namen imamo vzpostavljene tedenske aktivnosti, nudimo različne seminarje, aktivne vadbe kot tudi masaže na delovnem mestu. Hkrati pa smo kot kultura usmerjeni v vračanje družbi in se pri nas vedno dodaja še kaj s humanitarno noto.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

Prihodnost HR-ja bo še bolj strateško usmerjena. Na dolgi rok bosta najverjetneje največja izziva izobraževanje in vzdrževanje kulture. Dve leti konec koncev ni zanemarljiva doba in marsikaj se je spremenilo. Prej razširjeni načini pridobivanja dodatnega znanja, na primer konference, so sedaj v drugačni, bolj okrnjeni obliki in potrebno bo iskati alternativne načine kako ljudem ponuditi dodatna izobraževanja, ki si jih želijo in zaslužijo. Tudi kultura dela in s tem posledično kultura znotraj podjetij ima drugačno dinamiko. Vrednote so ostale enake le prioritizacija nekaterih se je spremenila. Temu se bo potrebno prilagoditi.

Kaj vam pomeni uvrstitev med finaliste?

Veseli in počaščeni smo, da smo že drugo zaporedno leto v finalu za izbor HR&M projekt leta, kar je za nas znak da delamo v pravi smeri. S tem smo dobili še dodaten elan za realizacijo projektov, ki jih razvijamo za naše zaposlene kot tudi za prihajajoče generacije. Vračanje skupnosti je namreč vrednota, ki je kulturi našega podjetja blizu.