Portorož, 11. april 2024 - Podjetje Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta danes v okviru Slovenskega kadrovskega kongresa #loveHR Summit 2024 v GH Bernardin že 20. leto zapored podelila prestižno nagrado HR ekipa leta za izstopajoče kadrovske prakse v slovenskih podjetjih. V kategoriji velikih podjetij je šlo priznanje v roke HR ekipi iz podjetja Nomago, med malimi in srednje velikimi podjetji pa je HR ekipa leta postala ekipa podjetja Databox. Priznanje Kadrovski up leta 2024 sta letos prejela Maša Košak in Lovrenc Švegl.

Podjetje Nomago je uspešno zaključilo vključitev kar enajstih podjetij, pri čemer so beležili izjemno nizko fluktuacijo. V zadnjem obdobju so izvedli številne projekte za izboljšanje procesov onboardinga, mentorstva in izobraževanja ter varstva pri delu, veliko pozornosti pa namenjajo tudi uspešnemu vključevanju voznikov iz tujih držav v kolektive posameznih poslovnih enot, je med drugim v utemeljitvi zapisala komisija izbora HR ekipa leta. 

HR ekipa Nomago s Klaro Rogina, vodjo #loveHR Summita, in Ivanom Papičem, predsednikom Slovenske kadrovske zveze.

HR ekipa leta Nomago: Zaradi razpršenosti zaposlenih moramo biti celoviti

»Vloga HR službe se je samo v zadnjih nekaj letih spremenila bolj kot v predhodnih dveh desetletjih skupaj. V panogi mobilnost so bile te spremembe še toliko bolj izrazite, saj se v celotni Evropi bije oster mednarodni boj za najboljše kadre. Z okrepitvijo kadrovske službe smo vzpostavili ekipo, ki je s svojim znanjem, zagnanostjo in izkušnjami uspešno obrnila trend zaposlovanja in kadrovskih kazalnikov navzgor. Poleg okoli 20 fizičnih poslovnih enot imamo namreč še dodatnih 750 mobilnih enot, kar zagotovo predstavlja svojevrsten izziv pri komunikaciji in usklajevanju. Zaradi velike razpršenosti zaposlenih je posledično še toliko bolj v ospredju celovit pristop, konsistentnost in zavzetost kadrovske ekipe, ki mora na vsakem koraku stremeti k gradnji zaupanja in odnosov podjetja do zaposlenih in med samimi zaposlenimi. Nagrada »HR ekipa 2024« je zato veliko priznanje za celotno kadrovsko ekipo Nomaga in vse naše sodelavce, obenem pa nova potrditev, da smo na pravi poti,« je ob prejemu nagrade povedala Nataša Pirc Kovačič, vodja kadrovske službe v Nomagu. 

Databox: V sodobnih organizacijah se soočamo s številnimi izzivi, ki zahtevajo inovativne pristope k upravljanju z zaposlenimi

Med malimi in srednje velikimi podjetji je nagrado za HR ekipo leta prejelo podjetje Databox, ki se razvoja kadrovske funkcij loteva celostno, pri čemer je ključna njihova neprecenljiva naložba v razvoj zaposlenih in vodij ter krepitve kulture sodelovanja. HR oziroma “People & Culture” ekipi je v kratkem času uspelo vzpostaviti sistem razvijanja kompetenc in uvesti individualne razvojne načrte za vsakega posameznega člana Databoxa. Razvijanje posameznikov dopolnjujejo z aktivnostmi, kot so knjižni klub, delavnice za spodbujanje sodelovanja med ekipami ter program osebnostne rasti ‘Databox University’.

HR ekipa Databox s Klaro Rogina, vodjo #loveHR Summita, in Ivanom Papičem, predsednikom Slovenske kadrovske zveze.


"Priznanje za ekipo predstavlja potrditev predanega dela, nas spodbuja k nadaljnjemu nenehnemu razvoju in izboljšanju naših pristopov pri upravljanju s kadri in neprestanega truda za ustvarjanje naše ‘People first’ kulture. V sodobnih organizacijah se soočamo s številnimi izzivi na trgu dela, ki zahtevajo inovativne pristope k upravljanju z zaposlenimi. Ključnega pomena pri tem je ustvariti harmonično delovno okolje, ki ne le privablja, temveč tudi zadrži talente. Kadrovske aktivnosti, ki so del strateških prioritet našega podjetja imajo ključno vlogo pri oblikovanju takšnega okolja. 

V Databoxu s programi za razvoj vodstvenih veščin naslavljamo razvojne potenciale naših vodij, ki tako ustvarjajo okolje kjer se vsak posameznik zaveda svojega vpliva na uspešnost podjetja, se počuti cenjenega, podprtega in posledično zavzetega. Dodatno pa z odgovornostjo ustvarjanja priložnosti za osebni in poklicni razvoj vsakega posameznika zagotovimo temelje za dolgoročni uspeh organizacije in za sposobnost privabiti in zadržati vrhunske talente,” je v imenu HR ekipe Databoxa povedal njen vodja Aljaž Godec in se ob priložnosti zahvalil “vsem članom ekipe za njihov trud, predanost in sodelovanje ter seveda vodstvu podjetja na čelu z lastnikom Davorinom Gabrovcem, ki verjame v naša prizadevanja in nas podpira. Skupaj smo dokazali, da je mogoče ustvariti organizacijo, kjer vsak posameznik lahko uspeva in se razvija, kar je ključnega pomena za trajnostno rast in uspeh organizacije”.

Posebna priznanja finalistom izbora HR ekipa leta

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta v okviru izbora podelila tudi posebna priznanja finalistom izbora HR ekipa leta, in sicer so v kategoriji velikih podjetij posebna priznanja prejeli:

v kategoriji malih in srednje velikih podjetij pa je posebno priznanje prejelo podjetje Polident za Razvoj HR-ja v družinskem podjetju. 

Kadrovski up leta 2024 sta Maša Košak in Lovrenc Švegl

Komisija za izbor Kadrovski up leta je letos izjemoma razglasila dva Kadrovska upa leta, saj sta bili znanstveno-raziskovalni deli Maše Košak in Lovrenca Švegla enako izjemni in bi bilo krivično priznanje podeliti samo enemu od njiju.

Maša Košak in Lovrenc Švegl, Kadrovska upa leta 2024.

Maša Košak je priznanje Kadrovski up leta prejela za raziskovalno delo Pomen hibridnega dela za proaktivnost v delovnih odnosih pod mentorstvom red. prof. dr. Roberta Kašeta na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Njeno delo potrjuje pozitiven vpliv hibridnega dela na proaktivno socializacijo zaposlenih, če delajo na daljavo do 4 dni na teden, medtem ko delo zgolj na daljavo posameznikovo proaktivnost zavira. Učinkovit se tako kaže model, da posameznik pri hibridnem delu lahko izkoristi prednosti mirnega domačega delovnega okolja, hkrati pa v času dela v pisarni prejme socializacijo, potrebno za gradnjo odnosov, da obdrži kakovostne vezi, se počuti pripadnega organizaciji in svoji delovni skupini.

Lovrenc Švegl je priznanje Kadrovski up leta prejel za raziskovalno delo Ključni dejavniki trajnostnega vedenja zaposlenih pod mentorstvom red. prof. dr. Mihe Škerlavaja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Avtor v delu ugotavlja, da pri trajnosti ne gre več zgolj za dobro prakso ali strateško odločitev podjetij, temveč za temeljno poslanstvo in vrednoto, ki jo morajo podjetja aktivno vključiti v svoje poslovne modele, če želijo biti konkurenčna v vedno bolj globaliziranem in povezanem svetu. Podjetja, ki si želijo vzpostaviti trajnostno kulturo, lahko na podlagi ugotovitev iz raziskovalnega dela oblikujejo politike in prakse, ki ne le spodbujajo zavedanje o pomenu trajnosti, temveč tudi vključujejo konkretne korake za podporo in nagrajevanje trajnostnega vedenja zaposlenih.