Zadnji dve leti sta bili drugačni od vseh, ki smo jih do zdaj doživeli. Naše poslovanje in poslovno okolje sta se spremenila. Prav nobeno delovno mesto in poslovna vloga se ni izognila spremembam. Vsi smo morali prilagoditi strategije in delovne prioritete novim razmeram. A HR se je zagotovo spremenil bolj kot katera koli druga poslovna funkcija. Postavljeni smo bili pred izzive prenove varnosti in zdravja pri delu, komunikacije in upravljanja zavzetosti, privabljanja in zaposlovanja ter uvajanja in vključevanja novih sodelavcev na daljavo. Na nas je, da se še naprej prilagajamo, učimo in rastemo ter sprejmemo novo normalnost. Nova normalnost je svet, v katerem je delo od kjer koli del poslovnega vsakdana, v katerem v ospredje stopa skrb za povečanje vključenosti in raznolikosti, skrb za duševno zdravje in upravljanje organizacijske kulture.

Primanjkljaj talentov in izzivi pri pridobivanju sodelavcev odpirajo prostor krepitvi politik vključenosti, pravičnosti in raznolikosti v organizacijah. Te politike namreč omogočajo organizacijam, da privabijo najboljše talente in hkrati pozitivno vplivajo na poslovno rast, saj so raznolika in vključujoča delovna okolja prilagodljivejša in ustvarjalnejša.

Delo od kjer koli je bliskovito pospešilo digitalizacijo HR in uporabo naprednih tehnologij na delovnem mestu. »Zoom« je postal sopomenka za poslovne sestanke. A poleg njega smo začeli uporabljati številna druga orodja za lažje delo na daljavo, ki omogočajo skupinsko delo z dokumenti, učinkovito notranje obveščanje, projektno vodenje in sodelovanje, npr. Google Workspace, Microsoft Office 365, Slack, Asana, Miro, DocuSign … Tehnologije so postale del našega vsakdana, zato bodo z nami ostale tudi, če bi se vsi vrnili nazaj v pisarne.

Vse organizacije so pred izzivom ohranjanja organizacijske kulture v razmerah, ko sodelavci ne hodijo več redno v pisarne. Z vsemi sodelavci, ne glede na njihovo lokacijo, moramo zato ohranjati redno komunikacijo, ki presega oddelčne meje. Kulturne rituale pa moramo prilagoditi na način, da bodo vključevali vse sodelavce. V teh razmerah se je povečal pomen skrbi za duševno zdravje, in v širšem razvijanje okolja, v katerem se vsi sodelavci počutijo psihološko varni.

Minulo HR&M konferenco smo posvetili izkustvu mogočega. Govorili smo o vodenju k mogočemu, trajnostnemu HR, skrbi za duševno zdravje in novo delovno okolje ter prisluhnili predstavitvam v finalni izbor uvrščenih HR praks in izbrali zmagovalne HR&M projekte 2021. Letošnji zmagovalci so Zavarovalnica Triglav s projektom Prenova organizacijske kulture v Skupini Triglav v skupini velikih podjetij, Zemanta s Poletno šolo podatkovne znanosti v skupini majhnih in srednje velikih podjetij in Zavod Sopotniki s projektom Prostovoljci – Srce Sopotnikov v skupini javni sektor in nepridobitne organizacije. Iskrene čestitke zmagovalcem, finalistom ter vsem prijaviteljem, ki ste svoje prakse delili s strokovno skupnostjo.

Številka, ki je pred vami, vam ponuja navdih za spreminjanje obstoječega oziroma potrditev, da ste na pravi poti. Odlične organizacije se zavedajo, da so spremembe stalnica in da naše delo nikoli več ne ostane isto.

Želim vam lepe in mirne praznike ter uspešno in zdravo 2022!

Peter Ribarič

odgovorni urednik