Družinska podjetja so gonilna sila gospodarstev v srednji Evropi. Po svoji velikosti in pomenu pogosto že presegajo državna podjetja in lastniško razpršene delniške družbe ter zasedajo v svojih panogah vodilne tržne deleže.

Družinska podjetja imajo na področju kadrov v primerjavi s podjetji v državni lasti ter podjetji z razpršenim lastništvom značilne konkurenčne prednosti in slabosti.