Negativna izkušnja kandidata za zaposlitev lahko vodi do odločitve, da bo ponudbo sprejel drugje, morda celo po tem, ko ga v svojem podjetju že izberete skozi selekcijski postopek. Kandidat z negativno izkušnjo lahko informacijo razširi v svojem krogu ljudi, kar negativno vpliva na prepoznavanje podjetja kot dobrega delodajalca.

Strokovnjaki v kadrovski službi običajno delujemo tudi kot svetovalci v selekcijskem postopku, kar pa ni največ, kar lahko naredimo. Da izboljšamo izkušnjo kandidatov, je priprava celotnega tima, ki izvaja selekcijski postopek, ključnega pomena.