V svetu sodobnega poslovanja se vse več poudarka daje človeškim virom in njihovi vlogi v organizacijski učinkovitosti. Human Resource Management (HRM) se ne osredotoča več zgolj na tradicionalne kadrovske funkcije, ampak prehaja v strateško partnerstvo, ki omogoča organizacijam, da dosežejo svoje cilje. Korporativna družbena odgovornost, socialni kapital, asertivno vedenje in prepoznavanje nasilja na delovnih mestih postajajo kritični elementi v sodobnem kadrovskem menedžmentu. Ta članki osvetljujejo številne aspekte človeških virov, ki so ključnega pomena za uspeh organizacij v 21. stoletju. Vabljeni k branju in raziskovanju teh temeljnih tematik.

Prelistaj revijo

Kazalo

Prelistaj revijo