V sodobnem poslovnem svetu se organizacije soočajo s hitrimi spremembami, ki jih prinašajo globalizacija, demografski premiki in tehnološki napredek. Učinkovito upravljanje človeških virov postaja ključna prednostna za uspeh in konkurenčnost. Osrednja vloga izobraževanja, motivacijskih delavnic in modernih pristopov, kot je e-učenje, pri oblikovanju veščih in lojalnih kadrov, je neizpodbitna. Poleg tega se organizacije vse bolj zanašajo na mreženje, prenos znanja in globalne sisteme za zagotavljanje kakovostnih delovnih sil. Ta uvod razkriva poglobljen vpogled v ključne izzive in priložnosti na področju kadrovskega managementa v 21. stoletju.

Prelistaj revijo

Kazalo

Prelistaj revijo