V sodobnem poslovnem svetu se delovno okolje neprestano spreminja in prilagaja novim izzivom. V središču teh prilagoditev je pogosto zakonodaja, ki ureja delovna razmerja. "Novela Zakona o delovnih razmerjih" je eden izmed ključnih instrumentov, ki vplivajo na oblikovanje in upravljanje delovnih odnosov. Njene rešitve odsevajo potrebe tako delodajalcev kot delojemalcev, hkrati pa postavljajo temelje za delovanje v prihodnosti.

Prihodnost dela v Evropi pa je kompleksen pojem, ki se nenehno razvija. Izzivi, kot so globalizacija, tehnološki napredek in demografske spremembe, zahtevajo nove pristope in razmisleke. Eden od teh je zagotovo "udeležba delavcev pri dobičku". Ta koncept ponuja zanimivo perspektivo, saj spodbuja večjo vpletenost zaposlenih v uspeh podjetja. Klemen Šešok, Vladka Plohl in Miha Šuligoj razpravljajo o tem, kako lahko delitev dobička služi kot motivacija in hkrati krepi občutek pripadnosti.

Kazalo