V času gospodarskih kriz so kadrovske odločitve in strategije še posebej ključnega pomena za preživetje in konkurenčnost podjetij. Rok Zupančič uvodoma orisuje problematiko zaposlovanja v takih obdobjih. Romana Kovács poudarja pomen analize in identifikacije ključnih kadrov, medtem ko Matjaž Ahac osvetljuje izzive komunikacije pod pritiskom. Miha Šercer obravnava alternative odpuščanju, Etelka Korpič-Horvat pa se osredotoča na prilagodljivost delovnega časa. V kontekstu zakonodaje Aleksej Cvetko izpostavlja diskriminacijo pred Evropskim sodiščem, Janez Žirovnik pa pravice javnih uslužbencev. Zavedanje o pomenu motivacije zaposlenih in spodbujanje inovativnosti sta v ospredju del Brana Grubana in Bojane Zupančič. Inovacije v velikih korporacijah, kot je IBM, pa raziskujeta Matej Drašček in Marko Čenčič. Prav tako je predstavljen pomen izobraževanja, inkluzivnega zaposlovanja in voditeljstva v sodobnem času. V ospredju je tudi vloga vodenja, kariero in strast pa raziskuje Daniela Brečko. Zaključek prinaša pregled najboljših zaposlovalcev in kadrovskih trendov v javni upravi.

Kazalo