V tej reviji se osredotočimo na kreativnost ter na inovativne pristope v velikih in majhnih podjetjih. Vključuje tudi razmišljanje o usklajevanju dela in družinskega življenja ter kako podjetja lahko podpirajo svoje zaposlene v tem procesu.

V kontekstu izobraževanja in usposabljanja je poudarek na e-testiranju in kako lahko ta metoda pomaga podjetjem učinkoviteje izobraževati svoje zaposlene.

Pregledi organizacijske klime, prezaposlenost, pomen postavljanja ciljev v spreminjajočem se okolju in notranji dialog raziskujejo subtilnejše vidike vodenja in organizacijskega vedenja.

Kazalo