V sodobnem poslovnem svetu je prevrednotenje kadrovske funkcije postalo ključno za učinkovitost organizacij. Spremembe v zakonu o delovnih razmerjih, ki jih je predstavila Tatjana Plešnik, ter rast kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pod vodstvom Vesne Razpotnik, prinašajo nove izzive za kadrovske službe. Nasproti temu stoji vse večje nasilje na delovnem mestu, ki ga osvetljujeta Tajda Turk in Valentina Franca. "Barcelonizacija poslovanja", kot jo opisujeta Edita Dobaj in Janez Žezlina, in nova dinamika med podjetniki ter direktorji, ki jo razkrivata Orenia Yaffe - Yanai in Dov Yanai, namiguje na evolucijo delovne kulture.

Kazalo