V današnji dinamični poslovni krajini se organizacije in voditelji soočajo z nenehnimi izzivi, ki zahtevajo stalno prilagajanje in inovativnost. Dr. Danijela Brečko nas že na začetku spodbuja k iskanju rešitev in ne problemov. Ta osredotočen pristop je ključnega pomena, če želimo odkriti potenciale v sodelavcih, kot to poudarja Rok Zupančič. Medtem Dr. Nadya Zhexembayeva razkriva skrivnosti Design Thinking-a, Ole Bloch pa raziskuje vlogo vrednot pri ustvarjanju motivacije. Raznolikost, etika, izobraževanje, talenti in kompetence so le nekateri izmed ključnih pojmov, ki jih bomo obravnavali v tem zborniku, saj vsi prispevajo k oblikovanju kulture in vrednosti, ki jih potrebujemo za uspešno vodenje v sodobnem svetu. V nadaljevanju bomo raziskali te ključne koncepte in njihov vpliv na svet HRM.

Kazalo