V sodobnih časih se vedno bolj zavedamo pomena vlaganja v razvoj in ohranjanje človeškega kapitala. Finančna kriza je prinesla nove izzive za javni sektor, kar se odraža tudi v spremembah na trgu dela in zaposlovanju. Etičnost in organizacijska kultura postajata ključni sestavini uspešne javne uprave, medtem ko je proaktivno ukrepanje proti problemom, kot je mobing, nujno potrebno. V času gospodarske nestabilnosti pa so organizacije iskale nove pristope za motivacijo in optimizacijo zaposlenih. Pomemben poudarek je tudi na odkrivanju in uporabi skritega znanja ter prilagajanju izobraževalnih vsebin potrebam trga. Vodenje se vse bolj obravnava kot veščina, ki se je mogoče naučiti, pri čemer avtentičnost postaja ključni koncept sodobnega menedžmenta. Konference in seminarji igrajo pomembno vlogo pri širjenju teh spoznanj in praks, kjer strokovnjaki, kot je Mojca Žirovnik Bocelli, nudijo dragocene vpoglede in pristope.

Kazalo: