V kontekstu izobraževanja in razvoja kadrov je poudarjen pomen neverbalne komunikacije, humorja in karizme. Ta prispevki izpostavljajo, kako ti dejavniki vplivajo na prepričljivost, izobraževalni proces in celo občutek sreče.

Končno, prepoznavanje dosežkov na področju izobraževanja z "TOP 10 Izobraževalni management 2010" poudarja pomen stalnega izobraževanja in usposabljanja za učinkovito upravljanje v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Kazalo