V sodobnem poslovnem svetu se organizacije soočajo s številnimi izzivi, od krize in potrebe po varčevanju, do iskanja učinkovitosti in uspešnosti. Upravljanje komunikacijskih iger, plačnih sistemov in organizacijske kulture zahteva posebno pozornost, še zlasti v luči pravnih in kadrovskih vidikov zdravega delovnega okolja. Neverbalna komunikacija in motivacija zaposlenih so postali ključni dejavniki za doseganje poslovne odličnosti. Medtem ko se vse več podjetij osredotoča na razvoj zaposlenih in usklajevanje poklicnega ter družinskega življenja, problematika mobinga, absentizma in kulture v podjetju ostaja v ospredju. V kontekstu usklajevanja poklicnega ter družinskega življenja, nam metode, kot je "šest klobukov" koristijo.

Kazalo