V sodobnem poslovnem svetu postaja upravljanje organizacijske kulture in zavzetost zaposlenih vse bolj ključnega pomena. V času, ko se podjetja soočajo s krizami, se vedno bolj osredotočajo na intuitivno odločanje in celostne pristope, hkrati pa iščejo načine za izboljšanje komunikacije z notranjimi javnostmi. Wellness programi niso le modna muha, temveč strateška poteza, ki lahko pripomore k boljšemu delovanju podjetja. Toda, kako oceniti kompetence vodij in kako usklajevati delo z družinskim življenjem? Vse te teme odpirajo vprašanja o vlogi kadrovske funkcije in njenem prispevku k uspehu organizacije.

Kazalo