V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključnega pomena, da organizacije in njihovi vodje razumejo in se prilagajajo sodobnim potrebam in izzivom. Na prvi strani nas Dr. Danijela Brečko spomni na pomen učinkovitih izobraževalnih sistemov. Medtem se javna uprava sooča z novimi pristopi k učinkovitosti in izzivi, povezanimi s študentskim delom, upokojenci in spremljanjem delovne uspešnosti. Vse to v kontekstu potrebe po inovacijah, razvoju ključnih kadrov in vključevanju osebne odličnosti v podjetjih. Ob tem se pojavlja vprašanje o vlogi coachinga, osebne odličnosti in resničnem pomenu dela. V tem uvodu se bomo poglobili v ključne teme, ki oblikujejo sodobno kadrovsko prakso.

Kazalo: