V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu postaja voditeljstvo ključna komponenta uspeha. Olivier Courtois nas s svojo vizijo vodi skozi koncept prodornega voditeljstva, ki je osredotočeno in natančno kot laser. A kaj naredi odlično organizacijo? Karmen Gorišek poudarja pomen odličnih zaposlenih in njihovih vodij, opirajoč se na model odličnosti EFQM. Vendar pa se srečujemo z vprašanjem, ali so zaposleni strošek ali premoženje? Boštjan Ložar raziskuje to dinamiko, medtem ko Eva Boštjančič obravnava izzive žensk pri usklajevanju vlog mame in managerke. V svetu, kjer čustvena inteligentnost postaja vse pomembnejša, Daniela Brečko raziskuje vlogo čustev pri vodenju in pomen medgeneracijskega komuniciranja za harmonijo v delovnem okolju.

Kazalo