Coaching je v sodobnem poslovnem svetu ključna veščina, ki se vse bolj priznava kot orodje za razvoj zaposlenih in izboljšanje organizacijske učinkovitosti. Z njim se spodbuja zavedanje in prevzem odgovornosti na individualni in skupinski ravni. Vendar coaching ni omejen le na poslovni svet; njegove koristi presegajo korporativne meje, saj se dotika tudi osebnega razvoja in samouresničevanja. V času hitrih sprememb in nenehnih izzivov je pomembno razumeti razlike med različnimi pristopi coachinga in kako jih najbolje uporabiti. Prav tako je ključno prepoznati pomen avtentičnega vodenja, veščin komunikacije in upravljanja stresa v sodobnem delovnem okolju.

Kazalo