V sodobnem poslovnem svetu se pojavljajo številne tematike, ki oblikujejo delovno okolje in njegove prakse. Inovativnost postaja osrednje gonilo razvoja, brez omejitev in predpostavk glede spola ali ozadja. S tem povezano agilno kulturo je treba negovati, še posebej v luči hitro spreminjajoče se mednarodne poslovne scene. Kljub tehnološkim in organizacijskim spremembam pa ostajajo stalni izvi, kot so pomen varovanja osebnih podatkov in vključevanja žensk v upravljavske strukture. Prav tako se povečuje zavedanje o stresu na delovnem mestu in pomenu čuječnosti. Vse te tematike so ključnega pomena za HRM-managerje in kadrovike, ki oblikujejo prihodnost delovnih mest.

Kazalo