V sodobnem poslovnem okolju se organizacije srečujejo z nenehnimi izzivi in potrebami po prilagajanju. V ospredje prihajajo vprašanja povezane z delovno zakonodajo, donosnostjo naložb v človeške vire in upravljanjem mednarodnih timov v multinacionalnih podjetjih. Poleg tega intuitivno odločanje postaja ključno orodje za inovacije in sistemsko razmišljanje. Selekcija in zavzetost zaposlenih sta v središču prizadevanj za doseganje organizacijskih ciljev. Vendar kako vodilni management vidi vlogo kadrovske funkcije v vsem tem? In kakšen vpliv ima stres na zavzetost zaposlenih? Sodobne organizacije iščejo odgovore na ta vprašanja, da bi ostale konkurenčne in uspešne v dinamičnem poslovnem svetu.

Kazalo