V svetu, ki se hitro spreminja in razvija, je prehod iz učeče se družbe v mislečo se družbo nujen za rast in uspeh. Upravljanje človeškega kapitala, izobraževanje in osebna rast postajajo ključni dejavniki za posameznike in organizacije. Pridobivanje znanja iz narave, zlasti skozi biomimikrijo, in učinkovito združevanje starševstva in zaposlenosti lahko pripomorejo k večji konkurenčnosti in mobilnosti zaposlenih. Poudarek na ciljnem izobraževanju, "coachingu" in učečih se organizacijah predstavlja tudi nov pristop k razvoju znanja. V tej dinamiki se pojavlja tudi vloga vrednot in socialnega kapitala v organizacijah, ki ju podkrepljujejo aktualni projekti in raziskave. Vse to predstavlja temelj sodobne misleče se družbe.

Prelistaj revijo

Kazalo

Prelistaj revijo