V času hitrega razvoja tehnologij in spreminjanja delovnih pristopov je v ospredju nenehno učenje in usposabljanje. Znanje organizacije definira njeno mesto na trgu. Kako pa merimo uspešnost tega izobraževanja v organizacijah? Medtem ko so nekateri poudarjali evropske kazalnike in trende v Sloveniji, drugi preučujejo posebne sektorje, kot je javna uprava. E-izobraževanje postaja temeljni del nenehnega izpopolnjevanja, pri čemer pa so še vedno ključni tudi interni predavatelji. Številna podjetja, kot so Generali d.d., Krka in Danfoss Trata, v svojih modelih dobre prakse dokazujejo, da je izobraževanje v središču njihove korporativne kulture. Toda izobraževanje ni edino ključno področje. Zdravje in dobro počutje zaposlenih igra pomembno vlogo. Od medgeneracijskega HRM, izgorelosti do spodbujanja zdrave prehrane - skrb za zaposlene je kompleksen izziv. Zadnji del poudarja vlogo "Change agents", psihologijo komuniciranja in izstopajoče HRM projekte, ki vodijo podjetja v prihodnost.

Kazalo