HR z mednarodnega vidika osvetli pomen globalizacije za HR prakse. V času globalnih trgov in medkulturnih ekip je razumevanje mednarodnega konteksta HRM ključnega pomena.

Iskanje meja zasebnosti na spletnih socialnih omrežjih obravnava etične in pravne izzive, povezane z uporabo družbenih omrežij v delovnem okolju. V času, ko se zasebno in poklicno življenje vse bolj prepletata, postaja razmejevanje zasebnosti vse bolj kompleksno.

Coaching je postala ena glavnih metod za razvoj zaposlenih v sodobnih organizacijah. Članki, kot so Psihološke dimenzije coachinga, Pasti coachinga in Manager kot coach, ponujajo vpogled v različne pristope in taktike coachinga ter poudarjajo pomen managerjeve vloge kot coacha.

Izobraževanje starejših zaposlenih poudarja pomen vseživljenjskega učenja in naložbe v stalni razvoj zaposlenih vseh starostnih skupin. V dobi, ko se pričakuje, da bodo ljudje delali dlje, je zagotavljanje ustrezne podpore in usposabljanja za starejše zaposlene ključnega pomena.

Kazalo