V sodobnem poslovnem svetu je razumevanje sebe ključnega pomena za učinkovitost in produktivnost. Poglabljanje v coaching in njegovo vlogo v ustvarjanju organizacijske energije ter uporaba etičnega kodeksa lahko pripomorejo k boljšemu vodenju in razumevanju voditeljev. Spremembe v učnih navadah in potrebah zaposlenih prinašajo nove pristope k izobraževanju, kot je e-izobraževanje. Kljub tehnološkim novostim ostaja vrednost osebnega stika.

Kazalo