V sodobnem poslovnem svetu se organizacije in posamezniki soočajo z različnimi izzivi, od pravne negotovosti in vprašanj enakopravnosti do upravljanja organizacijske kulture in spodbujanja duševnega zdravja zaposlenih. Koncepti, kot so coaching, empatija in avtoriteta, pridobivajo na pomembnosti, medtem ko se vedno bolj prepoznava vloga žensk na vodilnih položajih. Sočasno se v ospredje postavljajo tudi vprašanja povezana s stresom, etiko in vlaganjem v izobraževanje. Ta zbirka člankov se potopi v srž teh tem in raziskuje ključne vidike, ki oblikujejo sodobno delovno okolje, hkrati pa osvetljuje potencialne poti naprej za posameznike in organizacije.

Kazalo