V sodobnih organizacijah je ključnega pomena razumevanje in oblikovanje organizacijske kulture. V ospredju sta nenehno prilagajanje in inovativnost, ki ju poganjata raznolikost in dinamika delovnega okolja. Ta pregled osvetljuje različne vidike organizacijskega življenja: od prezračevanja kulture, orodij za ustvarjanje pozitivne klime, do prepoznavanja in razvijanja kompetenc zaposlenih. Poudarek je tudi na vodenju v kriznih časih, spodbujanju ustvarjalnosti v timih in nagrajevanju uspešnosti. Poleg tega se dotikamo izzivov v slovenskem delovnem pravu in povezave med akademskim svetom in gospodarstvom. Skozi različne prispevke avtorjev se razkrivajo ključne dileme in priložnosti za napredek v oblikovanju in upravljanju uspešnih organizacij.

Kazalo