HRM PROJEKTI LETA

Saša Mrak, MBA, odgovorna urednica

Facebook
LinkedIn

Ko govorimo o promociji dobrih praks na področju razvoja kadrov, je veselje spremljati njihovo pestrost prav skozi razpis HRM projekt leta. Letos je potekal že petnajstič. Razpis je odprt za vsa podjetja kot tudi javni in neprofitni sektor. Podjetja so si lahko konkurenčna, ker pri oceni ne gre toliko za trde kazalnike uspeha kot pa za izvirnost, unikatnost, navdih in družbeno odgovornost. A vendarle, če bi na koncu dobili enake ocene za vse projekte, pretehtajo trije kriteriji: širši kontekst in vpliv projekta (ali ima pozitiven vpliv tudi na širše okolje), njegova merljiva učinkovitost in podpora najvišjega vodstva.

Slednjo so izkazovali vsi nominirani projekti. Komisijo smo sestavljali mag. Peter Ribarič, direktor Planet GV, dr. Danijela Brečko, direktorica SOFOS inštituta, in Saša Mrak, vodja razpisa HRM projekt 2017.