V sodobnem poslovnem svetu postajajo "človeški viri" bistvena komponenta uspeha. V svetu, kjer je intelektualni kapital ključen za rast in inovacije, so organizacijska kultura in vrednote podjetij temelj, na katerem gradimo trajnostno prihodnost. Ključna vloga vodij je motiviranje zaposlenih, ki so srce vsake organizacije. Toda kako zagotoviti, da so zaposleni ne le motivirani, ampak tudi usposobljeni in zadovoljni? "Coaching", interni marketing in medosebno razumevanje so le nekateri od odgovorov na to vprašanje. Vendar pa se pojavljajo tudi izzivi, kot je "mobbing", ki jih je treba nasloviti za zagotovitev zdravega delovnega okolja.

Prelistaj revijo

Kazalo

Prelistaj revijo