V sodobni družbi je delovno pravo ključnega pomena za uravnoteženje pravic delavcev in delodajalcev. Od sprememb v zakonodaji o delovnih razmerjih, ki vplivajo na fleksibilnost zaposlovanja, do pravne ureditve dela na črno in prizadevanj za preprečevanje sive ekonomije; vsak vidik ima svojo težo in pomen. Poglabljanje v področje starševskega varstva, pokojninskega zavarovanja in pravic delavcev glede izobraževanja razkriva, kako zakonodaja oblikuje delovno okolje. Prav tako se pojavlja potreba po razumevanju sodobnih pristopov k upravljanju, kot je videonadzor in kolektivno zavarovanje, ter njihovem vplivu na posameznika v delovnem prostoru.

Prelistaj revijo

Kazalo

Prelistaj revijo