V današnjem poslovnem svetu je stalnica nenehna sprememba. Skozi analizo ključnih tem, kot so fleksibilne oblike dela, vpliv recesije na delovna razmerja in modernizacija pokojninskega sistema, razkrivamo dinamiko in kompleksnost poslovnega okolja v Sloveniji. V ospredju so tudi vprašanja, ki se nanašajo na vlogo poslovodnih oseb, njihove pravne in psihološke vidike ter specifične izzive, s katerimi se srečujejo. Poudarek na vodilnih ženskah v poslovnem sektorju pa razkriva pomik proti večji vključenosti in priznanju vlogi žensk na vodilnih položajih. Ta pregled ključnih vsebin nudi vpogled v trenutno stanje in prihodnje izzive slovenskega poslovnega prostora.

Kazalo