V zadnjem času je Slovenija priča pomembnim spremembam in razpravam na področju trga dela in socialne varnosti. Spremembe na področju malega dela nakazujejo nove oblike zaposlitve, medtem ko pokojninska reforma išče ravnotežje med dostojnimi pokojninami in finančno vzdržnostjo sistema. Poudarek je tudi na razmejitvi med delovnim in civilnim razmerjem ter pravicah delavcev ob prenosu podjetja. Medtem ko pozitivna diskriminacija žensk v delovnih razmerjih sproža razprave o njegovi smiselnosti, je vprašanje pravice do stavke in njenih omejitev pod mednarodnim in domačim pravom ključno. Vse te tematike sovpadejo z vlogo mediacije v delovnih sporih in varstvom osebnih podatkov na delovnem mestu.

Kazalo