Zbirka člankov se osredotoča na ključne tematike s področja delovnega prava, upravljanja z zaposlenimi in sodobnih trendov v kadrovski dejavnosti v Sloveniji.

Poglavitna vsebina člankov se dotika prožnosti in varnosti delovnih razmerij, kar je eno od vprašanj v časih gospodarskih sprememb in digitalne transformacije. Prožna organizacija delovnega časa in njegovo urejanje v sodni praksi sta pomembna temelja za usklajevanje delovnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Obravnavana je tudi tematika ustavnopravne zaščite na področju delovnega prava, kar kaže na pomen pravne varnosti delavcev in delodajalcev.

Kazalo