V sodobni poslovni krajini je pomembno razumevanje široke palete konceptov in praks, ki vplivajo na uspeh in blaginjo organizacij. V svetu, kjer se pravna negotovost srečuje s potrebami po prožni varnosti, se zaposleni in delodajalci srečujejo z izzivi formalnih delovnih okvirov in evropskega delovnega prava. V tej dinamiki se ključno vlogo igrajo sistem socialne varnosti, delovni stresorji, in tudi organizacijska vitalnost. Pomen internega coachinga in razvoja vodij postaja bolj poudarjen kot kdaj koli prej. Medtem ko se soočamo s kompleksnostjo sindroma izgorelosti, je etika v središču vseh prizadevanj. Ta kompilacija prispevkov se posveča osvetlitvi teh tem, s ciljem nuditi vpogled v sodobne prakse in razmišljanja.

Kazalo