V današnji poslovni areni so delovni postopki in regulative neprestano pod drobnogledom. Učinki reform trga dela, ki jih je predstavil Peter Pogačar, prinašajo nove izzive za organizacije. Z novim Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, kot ga razčlenjuje Polona Kresnik, se poskušamo boriti proti sivi ekonomiji. Vendar pa se z vsakim zakonom rodijo novi izzivi, kot so varstvo osebnih podatkov v kontekstu tehnološkega napredka ali dileme glede pogodbenih delovnih razmerij. Darko Krašovec nas seznani z občutljivo temo mobinga, medtem ko Mojca Žirovnik Bocelli poudarja pomen komunikacije. V tem kalejdoskopu tem se trudimo razumeti, kako najbolje navigirati skozi spremembe in izboljšati delovno okolje za vse.

Kazalo