Delovna razmerja se neprestano spreminjajo, kar postavlja vprašanje o obliki in naravi teh razmerij v prihodnje. Matej Delakorda se osredotoča na raziskovanje tega dinamičnega področja in postavlja temelje za nadaljnjo razpravo. Zvezdana Lubej in Lara Delić raziskujeta vpliv vodstvene karizme in osebne rasti na zavzetost zaposlenih, medtem ko Valerija Čuček Schmalzer izpostavlja pomen dobrega vodenja, zlasti v obdobjih reorganizacij in odpuščanj.

Nadaljnje razprave segajo od specifičnih vprašanj, kot so prednosti headhuntinga in programi prezaposlovanja, do bolj kompleksnih tem, kot so pravni in finančni vidiki različnih oblik dela. Mag. Nina Scortegagna Kavčnik obravnava fleksibilnost urejanja delovnega časa, ki je v današnjem hitro spreminjajočem se svetu nujna.

Kazalo