HRM STRATEGIJE ZA VODENJE VISOKEGA POTENCIALA 

JAN KOVAČIČ, univ dipl. psiholog, vodja projektov uporabne psihologije in strokovnjak za razvoj potencialov v podjetju Taktika plus, d. o. o.

Facebook
LinkedIn

»Če smo v sodelavcu prepoznali talente in je ta čez dve leti še vedno na istem delovnem mestu, potem nekaj delamo narobe!« Pri delu opažam vedno več povpraševanja podjetij povezano s sistematičnim raziskovanjem in razvijanjem osebnostih potencialov z namenom usmerjanja talentov. Hkrati pa opažam tudi več težav podjetij, pri oblikovanju trajnostnih strategij upravljanja s človeškim potencialom. Dostikrat razvijajo ključne sodelavce, vlagajo veliko truda in denarja, pa sodelavci kljub sistematičnemu razvijanju potencialov ne postanejo in ostanejo pripadni podjetju. Zakaj?

Prepoznavanje in razvijanje visokega potenciala je široko področje. Ni zgolj domena psihologije dela in organizacije. Poteka v vseh različnih družbenih okoljih – v vrtcih in šolah s programi za nadarjene, na fakultetah s štipendiranjem in podpiranjem raziskovalnih projektov, v podjetjih z razvojem človeških virov in vodenjem talentov. Ob pregledu literature hitro ugotovimo, da različni avtorji poudarjajo različne pristope k analizi visokega potenciala in vodenju talentov. Zmeda! V psihološki znanosti so razlike med področji že same po sebi lahko zelo velike, kar lahko razumemo kot pomembno omejitev, zaradi katere nastane opisana zmeda. Na drugi strani pa lahko prav ta bogatost različnih konceptov pomeni priložnost za integracijo ter pripravo smernic za celovito HRM strategijo.3

Problem neobjektivnega prepoznavanja talentov

Cilj vsakega strateškega upravljanja s talenti je prepoznati, spodbuditi in zadržati potenciale za učinkovito delo na prihodnjih delovnih nalogah, izzivih in delovnih mestih. Eden izmed temeljnih problemov »zakaj se talenti ne izrazijo« obstaja, saj le približno ena tretjina podjetij uporablja standardizirane metode za prepoznavanje visokega potenciala pri svojih sodelavcih in potencialnih sodelavcih. Navadno vodilni poročajo, da oni »že vedo«, ko vidijo osebo z visokim potencialom.1,4 Takšna prepričanja pa lahko