V prispevku se osredotočamo na HRM v slovenskih mednarodnih podjetjih. Ta predstavljajo relativno majhen, vendar vitalen del slovenskega gospodarstva in delujejo v različnih fazah internacionalizacije. Na temelju reprezentativnega vzorca podatkov Cranet 2008-2015 s pomočjo različnih indikatorjev primerjamo prakse menedžmenta človeških virov (HRM) v slovenskih mednarodnih in na domač trg usmerjenih podjetjih.

Ker internacionalizacija poslovanja zahteva bolj strateško in vplivno vlogo oddelka HRM,2,5,3,10,8 predvidevamo, da z naraščanjem stopnje internacionalizacije raste strateška naravnanost HRM in s tem prilagodljivost na internacionalizacijo. Zanima nas ali so slovenska mednarodna podjetja gonilna sila razvoja tudi na področju HRM?