Da, prav ste prebrali. In da izjavi dodamo še več ognja, naj povemo, da so to izrekli zaposleni v javni upravi. Ta, na prvi pogled skorajda »misija nemogoče«, je delo ene izmed petih delovnih skupin za implementacijo rešitev v prakso v sklopu programa Partnerstvo za spremembe (v nadaljevanju PZS), ki skozi inovativno sodelovanje zaposlenih v slovenskem javnem in zasebnem sektorju premika meje, ruši stereotipe in ustvarja pozitivne zgodbe.

Sofos je, kot eden izmed 37 predstavnikov zasebnega sektorja, sodeloval pri projektu, saj le-ta navdušuje z izraženo produktivno energijo.

Tukaj sem, hočem!

Bilo je sredi decembra 2016, ko smo se na povabilo AMCHAM-a odzvali vabilu k sodelovanju v 3. krogu projekta Partnerstvo za spremembe. Pridružili smo se skupini za motiviranje kot eni izmed petih skupin, ki so v tem krogu ustvarjale in razvijale nove ideje za modernizacijo javne uprave.

Naša naloga je bila najti načine za povečanje motiviranosti javnih uslužbencev. V intenzivnem viharjenju idej smo si bili kmalu enotni, da je treba začeti pri temeljih. Rek Zdrav duh v zdravem telesu še kako drži.

Glavni ukrep za povečanje motivacije, ki smo ga oblikovali v naši skupini, je bil spodbuditi javne uslužbence k vadbi na delovnem mestu. V ta namen smo s pomočjo kineziologa posneli pet filmov z vodeno vadbo (vaditelji na posnetkih so bili zaposleni iz sodelujočih ministrstev), ki jih je več kot tisoč javnih uslužbencev dnevno gledalo in ob tem izvajalo vadbo na delovnem mestu v obdobju šestih tednov. Filmi z vadbo so se samodejno prikazovali na računalnikih javnih uslužbencev ob izbrani uri. Naše aktivnosti smo podprli s sloganom: Tukaj sem, hočem. Slogan, ki je povsem nasproten stereotipni predstavi javnega uslužbenca, odlično opiše naš cilj – povečati notranjo moč in notranjo motivacijo ter dvigniti energijsko vitalnost.