IGRAJMO SE IN IZOBRAŽUJMO Z NAMENOM

BARBARA KRAJNC, svetovalka za korporativne zadeve in strateške komunikacije, certificirana moderatorka LEGO® SERIOUS PLAY®

Facebook
LinkedIn

Vse pogosteje slišimo in beremo, kako pomembna je igra za razvoj veščin, tako tistih, povezanih s strokovnim znanjem, kot drugih, splošnih, osebnostnih, mehkih veščin in vrlin. V preteklosti je veljalo, da je igra pomembna predvsem pri vzgoji in razvoju otrok, zdaj pa vedno bolj spoznavamo, da to še kako velja in je pomembno tudi pri odraslih.

Pogosto slišimo stavek, da je pomembno ohraniti otroka v sebi. Zato je namen tega članka osvetliti pomen vseživljenjskega učenja in izobraževanja skozi igro in igrivost.

Kaj pravijo raziskave?

Letos objavljena raziskava Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) z naslovom »Trends Shaping Education 2019« (Trendi, ki vplivajo na izobraževanje 2019) med drugim ugotavlja: »Povezava med izkušnjami, pridobljenimi skozi igro in učenje, kaže na to, da je lahko igrivost pomembna dopolnitev pri izobraževanju skozi celotno človekovo življenje.«1

Veliko raziskovalnega dela izvaja tudi Fundacija LEGO in v tako imenovani beli knjigi Učenje skozi igro – pregled dejstev, med drugim o igri in vseživljenjskem učenju ugotavlja: »In končno, današnji svet je negotov in se nenehno spreminja - od spreminjanja kariernih in političnih pokrajin do vedno bolj digitalnih gospodarstev in družbenega življenja. Nove tehnologije pomenijo, da živimo in