Thomas Edison je nekoč dejal, da je vizija brez implementacije zgolj halucinacija. Čeprav je bil Edison v osnovi fizik in izumitelj, lahko njegov citat uporabimo tudi, ko govorimo o strategijah v podjetju ter implementaciji ciljev in kazalnikov uspešnosti. OKR metodologija za določanje ciljev je morda le še ena v vrsti metodologij, vendar je v zadnjem desetletju pridobila vse več privržencev, njena implementacija pa morda ni tako preprosta, kot jo želijo prikazati nekateri avtorji, vendar se da z disciplino in prilagoditvijo doseči, da z majhnimi koraki dosežemo velike cilje podjetja.

Proces določanja ciljev ni nekaj novega, gre za enega izmed ključnih elementov uspeha podjetja. Pa vendar določanje in uresničevanje ciljev ni preprost proces1. Vse raziskave dokazujejo, da je postavljanje jasnih ciljev povezano z učinkovito izvedbo. Čeprav je v teoriji dokazano, da nejasni cilji vodijo v neuspeh, se v gospodarskih družbah še vedno srečujemo s cilji, ki v najboljšem primeru peljejo v nezadovoljstvo zaposlenih, v najslabšem pa celo v propad podjetja.