Prihodnja usmeritev podjetja, ki naj si z inovativnostjo prisluži svoje mesto na trgu, je, da mora ta s svojimi izdelki (procesi, storitvami) težiti k preprostosti in hkrati upoštevati čim več dejavnikov, od cenovnega in uporabnega, do etičnega, okoljskega, konkurenčnega in ne nazadnje estetskega. Kaj imajo torej skupnega inovativnost, umetnost in podjetništvo? Kako se z njima prepletajo razvoj zaposlenih ter odnos in ravnanje vodstva?