Letalstvo in z njim povezana znanost se je v zadnjih stotih letih izjemno razvila. Potovanje po zraku se je razvilo do te mere, da je v vsakem trenutku v zraku približno milijon ljudi. Seveda pa pridobitev ustreznega kadra zahteva svoj proces in posebne metode izurjenosti.

Tehnologija, uporabljena na letalih, nam danes omogoča, da letalo skorajda vzleti samo, brez posredovanja pilota doseže potovalno višino, med letom sprejme informacije v podatkovni obliki, o na primer spremembah med letom, osvežene meteorološke podatke ali napoved vremena za letališča, samostojno začne po vnaprej načrtovani poti leta spuščanje proti namembnemu letališču, se poveže s signalom pristajalnega sistema za končni prilet na letališče, izvede pristanek, po pristanku vzdržuje položaj letala na sredini vzletno pristajalne steze … Vendar navkljub vsemu naštetemu, se nekaj pa le ni spremenilo. In to je ČLOVEK. Fizične, fiziološke, mentalne, socialne, psihološke in ostale sposobnosti človeka so v primerjavi s tehnološkim napredkom v istem obdobju skoraj nespremenjene.

Že zelo zgodaj v zgodovini letalstva so se pojavili tudi incidenti in s tem povezane letalske nesreče. Celovit, kompleksen in na nek način tudi standardiziran pristop k preiskavi letalskih nesreč je kmalu osvetlil človeka kot glavni vzrok pri letalskih nesrečah. Torej strokovna javnost, letalska podjetja in regulator (agencije za civilno letalstvo) so se kmalu zavedali, da bo treba nadgraditi ali prilagoditi načine, metode in pristope šolanja pilotov. Temu mora slediti tudi kompleksnost napredka selekcije letalskega kadra.

Na podoben način se izvaja takšen izbor kadra tudi v drugih vejah gospodarstva. Torej podjetja želijo imeti v svojem naboru kadra osebje z natančno določenimi znanji, kvalitetami in potencialom za razvoj. Podjetja namreč iščejo kader, ki bo v obdobju desetih let po zaposlitvi, postal vodja sodobnega letalnika z na primer 500 potniki, ki jih bo ponesel dobesedno na drugo stran zemljine krogle. V nadaljevanju se bomo posvetili prav temu.

Selekcija in potrebe kakovostnega letalskega kadra

Šolanje pilotov v evropskem prostoru je enovito. Letalske šole sledijo smernicam v teoretičnem in praktičnem delu šolanja. Predmetniki, pogoji šolanja, zahteve teoretičnih predavateljev, inštruktorjev letenja, nadzor izvajalcev in ostalo je primerljivo. Prav tako je licenca, pridobljena znotraj evropskega prostora, enakovredna.