Letošnja podelitev priznanj Zlata nit, že sedemnajsta po vrsti, je prinesla najboljše zaposlovalce leta 2023. Dnevnikov medijski raziskovalni projekt je znova dokazal, da so zdravi in spodbudni delovni odnosi ključ do poslovne odličnosti. V ospredje so stopila podjetja Sportradar, Agilcon in Intera, ki so se izkazala kot vzorniki v svojih kategorijah.

Zlata nit: celostni pristop k raziskovanju odnosov

Zlata nit zasleduje kakovost odnosa med zaposlenimi in podjetjem na več ravneh. Metodologija temelji na kvantitativnih in kvalitativnih analizah, kjer sodelujoča podjetja preko vprašalnikov in študij sodobnega voditeljstva ponujajo vpogled v svoje organizacijske strukture in razvoj. To omogoča celostni pogled na delovanje podjetij in izpostavlja pomen kakovostnih odnosov za skupno rast in napredek.

Med velikimi je slavil Sportradar

Med velikimi podjetji je slavil Sportradar, ki s svojo agilnostjo in pristopom k upravljanju talentov postavlja nove standarde v panogi. Poudarek na debirokratizaciji, kariernem razvoju z uporabo umetne inteligence in trajnosti je tisto, kar jih loči od konkurence. Podjetje je primer, kako velika podjetja lahko ostanejo gibčna in osredotočena na dobrobit zaposlenih.

Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: "Rast in izkušnjo zaposlenega skrbno upravljajo. HR-oddelek so preimenovali v »people« oddelek; usmerili so se v debirokratizacijo, v koncepte kariernega razvoja vpenjajo umetno inteligenco. Novo stavbo so z dodatno investicijo zasnovali kot » campus«, za kar so dobili podporo in zaupanje krovnega podjetja. Veliko pozornost namenjajo trajnosti: zavzemajo se, da bi bila električna kolesa lahko službena vozila brez bonitete; z dnevom prostovoljstva sodelujejo z nevladnimi organizacijami na predlog zaposlenih in se vključujejo v program učenja programiranja med osnovnošolkami. Vodstvo zgled postavlja z zavestnim poudarkom na komunikaciji in odgovornosti. »Saj ekipe skrbijo zase, za svoje delo, to je njihova odgovornost, vendar morajo razumeti, da so tudi del nečesa večjega,« povedo. Fluktuacijo so opazno znižali, z 11 na šest odstotkov. A od človeka, ki ni nosilec vrednot podjetja in integritete, se odločno poslovijo. Sportradar, ki mu z disciplino inoviranja tudi na netehnoloških področjih uspeva v urnik umeščati prihodnost, je izborna komisija prepoznala za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji v letu 2023."

Zmagovalec med srednje velikimi podjetji je Agilcon

V kategoriji srednje velikih podjetij je zmagal Agilcon, ki izstopa s svojo osredotočenostjo na kulturo, ekipni duh in razvoj zaposlenih. Njihov pristop k napredovanju in interni komunikaciji ustvarja okolje, kjer se zaposleni ne le profesionalno razvijajo, ampak tudi osebno rastejo.

Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: "Podjetje Agilcon prepriča zaradi svoje izrazite osredotočenosti na kulturo, ekipnega duha in rast zaposlenih. Vodstvo ustvarja vzdušje, v katerem se zaposleni lahko razvijajo osebno in profesionalno ter ciljno prispevajo k uspehu podjetja. Pri tem so sistematični in posebej pozorni na razvoj veščin pri napredovanju inženirskega kadra na vodstvene vloge. Privlačnost Agilcona kot zaposlovalca temelji na odnosih in upravljani interni komunikaciji. Že šest let vsak teden sklicujejo »all hands meetinge« zaposlenih, kjer si izmenjajo informacije o aktualnih dogajanjih v podjetju in na trgu. Vlagajo v splošno dobro počutje zaposlenih in jim skušajo zagotavljati čim večjo fleksibilnost. Podjetje izraža samozavest in pogum, da se lotijo novosti in pri tem učijo. Kot uspešna organizacija nimajo težav odkrito in transparentno povedati, kje je še prostor za napredek – na primer pri dvigu učinkovitosti, kjer so v letu dni dosegli približno dve tretjini zastavljenega napredka. Razumejo, s katerimi izzivi tržne in organizacijske rasti se bodo morali spopasti v prihodnosti, in pri tem ohranjajo zdravega športnega duha."

Med malimi podjetji znova na vrhu Intera

Med malimi podjetji je kot vzor izpostavljena Intera, kjer razumevanje pomembnosti človeškega kapitala in trajnostne skrbi za dobro počutje zaposlenih predstavlja temelj uspešnosti. Ptujsko podjetje že 15. leto po vrsti, odkar sodelujejo v izboru Zlata nit, dokazuje, da so investicije v razvoj zaposlenih ključne za dolgoročni uspeh.

Utemeljitev komisije izbora Zlata nit:  "Da človeški kapital središči njihovo rast in razvoj, dokazujejo stalne investicije tako v poklicno rast in razvoj kompetenc zaposlenih kot tudi trajnostna skrb za njihovo dobro počutje in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Odločitve, ki jih sprejemajo, pretehtajo z vidika vpliva na zaposlene; če ta ni pozitiven, so se pripravljeni posameznemu poslu celo odpovedati. Razvijajo se tudi kot organizacija. Z rastjo števila zaposlenih – v nekaj letih s 30 na 46 – so se bolj sistematično lotili razvoja ljudi in okrepili HR-oddelek. Velik poudarek namenjajo tudi upravljanju komunikacije med oddelki; ko so zaključili selitev in se naučili, kako bivati v novi hiši, so na dnevni red postavili tudi prenovo procesov. V razvoju so ambiciozni: krila so naravnali v smer regije Adria in na nove trge. Obenem se zavedajo korenin in ohranjajo podporo lokalnemu okolju. Žene jih želja, da bi severovzhodna Slovenija postala prostor, kjer bodo ljudje iskali znanje."

Priznanji za zlato prakso

Posebna priznanja za zlato prakso so letos prejela podjetja Be-terna in Lek. Oba primera izstopata z inovativnimi pristopi k reševanju ključnih izzivov, kot so dvig produktivnosti in privabljanje talentov, kar dokazuje, da sta inovativnost in učinkovitost ključna elementa uspešnosti v današnjem poslovnem svetu.

V kategoriji velikih podjetij so se med finaliste uvrstila podjetja:

Srednje velika podjetja zastopajo:

medtem ko so bili v kategoriji malih podjetij finalisti: