Definicija frustracije je preprosta in razumljiva. Frustracija je naš osebni, notranji, negativni odziv na neskladje med našim osebnim, notranjim pričakovanjem o tem, kakšna naj bi bila določena situacija, in med realnostjo, ki jo zaznavamo.

Pričakovanja v tem kontekstu imamo lahko do nas samih ali do zunanjih neživih dejavnikov v okolju, velik del naših frustracij pa je vezan na pričakovanja, ki jih imamo do drugih ljudi, njihovega delovanja in obnašanja. V tem članku se bom omejil na frustracije, ki so vezane na delo v ekipah.