Prispevek povzema izsledke raziskave o kakovosti izvedbe zaposlitvenih intervjujev v obalni regiji. S pomočjo ankete na vzorcu 58 organizacij ugotavljamo, kako obalne organizacije izvajajo zaposlitvene intervjuje in kakšna je njihova kakovost glede na teorijo in priporočeno prakso. Rezultati raziskave prikazujejo pomembna in mestoma zaskrbljujoča odstopanja – predvsem v odsotnosti uporabe vrednostnih kazalcev pri ocenjevanju ustreznosti kandidata, nizki prisotnosti uporabe situacijskih in vedenjskih vprašanj ter uporabi kratkih ter nestrukturiranih intervjujev.