IZZIVI PRIVABLJANJA, PREPOZNAVANJA IN ZADRŽEVANJA TALENTOV (V SLOVENIJI)

ZALA SLANA, magistra psihologije, sodelavka za razvoj kadrov v zavarovalnici Generali, IZR. PROF. DR. EVA BOŠTJANČIČ, vodja katedre za psihologijo dela in organizacije, oddelek za psihologijo, FF UL

Facebook
LinkedIn

V želji, da podjetje uresniči svojo vizijo, mora stremeti k temu, da so zaposleni zavzeti, si želijo razviti polni potencial, in so usmerjeni v prihodnost. Globalni ekonomski trendi, povišanje zahtev po tehnoloških spretnostih, mobilnost in večanje raznolikosti delovne sile so vplivali na tekmovanje oziroma »vojno za talente«, še posebno na določenih področjih.

Ne glede na odmevnost in raziskanost področja pa ravnanje s talenti še vedno prinaša nove izzive, zato morajo organizacije, če želijo ohraniti konkurenčnost na trgu, strateško usmeriti svoje aktivnosti tudi v privabljanje in zadrževanje ključnih zaposlenih, talentov.

Kako opredeliti talent?

Področje ravnanja s talenti je po mnenju kadrovskih strokovnjakov eden izmed najpomembnejših izzivov, s katerimi se bodo spoprijemale organizacija v 21. stoletju.1 Pod ravnanjem s talenti razumemo celosten, sistematičen proces, ki vključuje privabljanje, identifikacijo, selekcijo, razvijanje in ocenjevanje talentov z namenom zvišanja učinkovitosti poslovanja.2  Čeprav na kadrovskem področju ravnanje s talenti zaseda pomembno mesto, pa se manj pogosto srečamo z jasnim definiranjem, kaj talent sploh je. Ali potrebuje posebno nego, ali se spreminja v času in kakšno vedenje napoveduje?