V želji, da podjetje uresniči svojo vizijo, mora stremeti k temu, da so zaposleni zavzeti, si želijo razviti polni potencial, in so usmerjeni v prihodnost. Globalni ekonomski trendi, povišanje zahtev po tehnoloških spretnostih, mobilnost in večanje raznolikosti delovne sile so vplivali na tekmovanje oziroma »vojno za talente«, še posebno na določenih področjih.

Ne glede na odmevnost in raziskanost področja pa ravnanje s talenti še vedno prinaša nove izzive, zato morajo organizacije, če želijo ohraniti konkurenčnost na trgu, strateško usmeriti svoje aktivnosti tudi v privabljanje in zadrževanje ključnih zaposlenih, talentov.

Kako opredeliti talent?