V želji, da podjetje uresniči svojo vizijo, mora stremeti k temu, da so zaposleni zavzeti, si želijo razviti polni potencial, in so usmerjeni v prihodnost. Globalni ekonomski trendi, povišanje zahtev po tehnoloških spretnostih, mobilnost in večanje raznolikosti delovne sile so vplivali na tekmovanje oziroma »vojno za talente«, še posebno na določenih področjih.

Ne glede na odmevnost in raziskanost področja pa ravnanje s talenti še vedno prinaša nove izzive, zato morajo organizacije, če želijo ohraniti konkurenčnost na trgu, strateško usmeriti svoje aktivnosti tudi v privabljanje in zadrževanje ključnih zaposlenih, talentov.

Kako opredeliti talent?

Področje ravnanja s talenti je po mnenju kadrovskih strokovnjakov eden izmed najpomembnejših izzivov, s katerimi se bodo spoprijemale organizacija v 21. stoletju.1 Pod ravnanjem s talenti razumemo celosten, sistematičen proces, ki vključuje privabljanje, identifikacijo, selekcijo, razvijanje in ocenjevanje talentov z namenom zvišanja učinkovitosti poslovanja.2 Čeprav na kadrovskem področju ravnanje s talenti zaseda pomembno mesto, pa se manj pogosto srečamo z jasnim definiranjem, kaj talent sploh je. Ali potrebuje posebno nego, ali se spreminja v času in kakšno vedenje napoveduje? Definiranje pojma se povezuje tudi z aktivnostmi v praksi – kako operacionalizirati talent, kako izbrati talentirane posameznike, kakšna je vloga izkušenj pri prepoznavanju talentov, kako definirati spretnosti, sposobnosti in znanja, ki so potrebna, da je nekdo prepoznan kot talent? Različne tuje raziskave navajajo sezname značilnosti, ki naj bi opisovale talentirane posameznike. Cooper in Cox3 sta identificirala ključne značilnosti ljudi, ki se povezujejo z uspešnostjo, in sicer: vztrajnost, učenje iz napak, iskanje priložnosti, usmerjenost k dosežkom, notranji lokus kontrole, dobro integriran sistem vrednot, učinkovito prevzemanje tveganja, jasni cilji, predanost delu, notranja motivacija, dobro organiziran življenjski slog, bolj pragmatičen kot intelektualen pristop, spretnosti reševanja težav, analitične spretnosti, odlične socialne spretnosti, inovativnost in tekmovalnost. V raziskavi med slovenskimi velikimi in srednjimi podjetji4 pa so kadrovski strokovnjaki najpogosteje izpostavili značilnosti, ki so prikazane v tabeli 1 in po njihovem mnenju označujejo talent.

Tabela 1: Najpogosteje prepoznane značilnosti pri opredelitvi talenta